Du bestämmer hur många drinkbiljetter du vill dela ut till dina gäster. Vi brukar använda oss av biljetterna Öl/Vin, Snaps, Drink och Avec. Du betalar inget för själva biljetten, utan tänk på den som ett bevis för att din gäst får lägga t.ex. ett glas vin på din nota. När biljetten används slår vi in det som beställs i vårt kassasystem. Du betalar alltså alltid precis för det som beställs, inte mer, inte mindre. Med andra ord är det ingen fara om du står med ett antal oanvända biljetter i slutet av kvällen, du har inte betalt något för själva biljetten.