Det gör ni. Beroende på hur många ni är, sitter ni alla vid ett stort bord eller vid flera mindre bord intill varandra.