Priset för 2021 års kryssningar är
Vinterkryss med show och havets läckerheter
876,35 kr

Skaldjurskryss med show 
783,29 kr

Skärgårdskryss med sång
783,29

Skaldjurskryss med guide
736,11 kr