Priset för 2021 års kryssningar är
Skaldjurskryss med show 
783,29 kr

Skaldjurskryss med guide
736,11 kr

Skärgårdskryss med sång
829,19 kr